SLOVENSKÝ POHÁR SLA 3D 2019 - 8.kolo - finále
19.10.2019 - 19.10.2019 Spišské Vlachy

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 16.10.2019 - 12:00, online odhlásenie je možné len do 18.10.2019 - 11:50
Na súťaž je obmedzený maximálny počet súťažiacich na 180

Organizátor:

SLK Spišské Vlachy
Organizátor - Peter Michlík, 0915 370 669, Pemi27@gmail.com
Riaditeľ súťaže - Peter Michlík
Hlavný rozhodca - Tomáš Michlík
Technický delegát - Peter Málek

Adresa:

RS ZAHURA, Okolie 586/51, 053 61 Spišské Vlachy

Mapa:

GPS: 48.9271913, 20.8080008


Otvoriť mapu

Pravidlá:

Súťažné pravidlá: strieľa sa dľa pravidiel HDH IAA s národnými úpravami SLA3D.
(viď: http://archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia)
(súťažný poriadok pre rok 2019 - viď: http://archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia)

Počet terčov: 28 alebo 30 alebo 32  (podľa počtu prihlásených a možností organizátora)
 
Počet výstrelov na terč: 1, pri výstrele je potrebný dotyk strelca o kolík, strieľa sa po jednom strelcovi, maximálny čas na výstrel: 90 sekúnd

Bodovanie výstrelov: 11, 10, 8, 5, 0 (stačí aj dotyk čiary na zapísanie vyššej bodovej hodnoty). Pri zapisovaní do bodovačky je povinné priebežne spočítavať body. Zapisuje sa do dvoch bodovačiek druhým a tretím členom skupiny.

Skupiny: Odporúčaný počet strelcov v skupine je 6-7; skupiny budú vopred pripravené organizátorom, pričom sa prihliada na výkonnosť lukostrelcov a priebežné poradie v Slovenskom pohári SLA 3D. Pre hladký priebeh súťaže sú povolení maximálne štyria strelci (CU, HU, CRB) v jednej skupine. Pri vysokom počte prihlásených osôb môže organizátor zvýšiť rovnomerne tento počet strelcov v skupine tak, aby bol priebeh súťaže čo najhladší.  

Skupiny lukostrelcov určené organizátorom sú záväzné a nemenné. Svojvoľná zmena skupiny bude znamenať diskvalifikáciu súťažiaceho.

Vo vekových kategóriach je rozhodujúci vek k 1.1.2019. Je možné strieľať vo vyššej vekovej kategórií (napr. dieťa v kadetoch, kadeti a veteráni v dospelých). Všetky kolá je potrebné strieľať v jednej vekovej kategórií, inak sa body nebudú započítavať.

Deti:
Deti sa môžu zúčastniť súťaže len v sprievode rodiča alebo ním poverenej dospelej osoby. Do prihlasovacieho formulára sa vypisuje meno a priezvisko sprevádzajúcej osoby. Pokiaľ táto sprevádzajúca osoba je strelec, tak tam vypíše svoje číslo licencie + meno (napr. SVK0456 - Janko Mrkvička), alebo ak je sprevádzajúca osoba nestrelec, tak tam vypíše meno - nestrelec (napr. Janko Mrkvička - nestrelec). Týmto spôsobom sa budú organizátorovi jednoduchšie robiť skupiny a podľa toho bude vedieť, kto strieľa a kto nestrieľa.

Fair Play: Pri registrácii prebehne základná kontrola náradia hlavným rozhodcom v zmysle platných pravidiel. Na registráciu je potrebné prísť s kompletnou súťažnou výbavou.

Bezpečnosť: Za užívanie alkoholu pred súťažou a počas súťaže je okamžitá bezpodmienečná diskvalifikácia. Bezpečnostné pravidlá na trati sú povinné dodržiavať aj sprevádzajúce osoby.

Účastníci súťaže v kamuflážnom oblečení musia mať na sebe prvky s vysokou viditeľnosťou (napr. reflexná vesta).

Všetci štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať pokyny organizátora.

--------------------------------------------------------------

Celkové hodnotenie Slovenského pohára SLA3D 2019:
Slovenský pohár má v roku 2019 8 kôl vrátane finálového kola. Pre celkové hodnotenie je potrebná účasť aspoň na štyroch súťažiach. Do celkového hodnotenia SP sa započítavajú body za 4 najlepšie umiestnenia. V prípade rovnosti bodov je ďalším kritériom vyhodnotenia priemer na šíp z týchto štyroch najlepších umiestnení.

Bodovanie do celkového hodnotenia SP: 
1.miesto: 30 bodov
2.miesto: 25 bodov
3.miesto: 21 bodov
4.miesto: 18 bodov
5.miesto: 15 bodov
6.miesto: 12 bodov
7.miesto: 9 bodov
8.miesto: 6 bodov
9.miesto: 3 body
10.miesto: 1 bod

Vo všetkých vekových kategóriach a divíziach lukov budú prví traja z celkového hodnotenia na finálovom kole vyhodnotení pohármi.

Seniori a veteráni, ktorí boli počas niektorých vyhodnocovaní pre malý počet účastníkov v zlúčenej skupine, vo finále Slovenského pohára sa vyhodnotia pohárom celkového víťaza Slovenského pohára SLA 3D 2019 samostatne bez ohľadu na počet zúčastnených.


---------------------------------------------------------------------------------------------

Na súťažiach Slovenského pohára SLA 3D bude prítomný hlavný rozhodca delegovaný SLA 3D.

Na prihlásenie na súťaž je povinná platná členská licencia SLA 3D pre aktuálny rok. Info o získaní licencie tu: http://archery3d.sk/ako-ziskat-licenciu-sla3d . Súťaže sa môžu zúčastniť zahraniční lukostrelci, ktorí sú členmi partnerskej organizácie SLA 3D (napr. Česká 3D Lukostřelba – CZExxxx; AUTxxxx; HUNxxxx; POLxxxx).

Pretekár sa môže zo súťaže odhlásiť najneskôr do dátumu a času uvedeného v propozíciach súťaže. Pokiaľ sa tak nestane, je súťažiaci povinný uhradiť organizátorovi výšku stravnej jednotky, ak ho o to požiada. 

Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB, CB

Vekové kategórie:

Deti, Kadet, Senior, Veterán

Štartovné:

Deti:          10 EUR

Kadeti:     10 EUR

Dospelí, veteráni:  15 EUR

V cene štartovného je obed.

Obed pre doprovod v cene 5 EUR. 

V prípade, že nemáte záujem o jedlo, tak zľava na štartovnom je vo výške - 3 EUR. Nezáujem o stravu nahlásite pri prihlasovaní tak, že do kolónky "Počet obedov pre sprevádzajúce osoby" vypíšete záporné číslo: -1 

Program:

Registrácia:    8:30 – 10:00 hod.

Tréning:          8:30 – 9:45 hod.

Zahájenie a rozdelenie do skupín: 10:00 - 10:15 hod.

Štart súťaže:  10:30 hod.

Obed:              14:00 hod.

Vyhodnotenie:  15:00 hod.

Ocenenie:

Oceňuje sa medailami, ocenení sú prví traja v každej divízii luku a vekovej kategórii  podľa pohlavia. 


Vo vekovej kategórií detí a kadetov sa vyhodnocuje bez ohľadu na počet súťažiacich.

Vo vekovej kategórií veteránov a seniorov - ak budú zúčastnení na súťaži iba jeden alebo dvaja súťažiaci vo vekovej kategórií veteránov alebo seniorov, tak v takomto prípade organizátor spája kategóriu veteránov a seniorov v rovnakej divízií lukov a rovnakom pohlaví do jednej spoločnej kategórie seniori. Ocenenie medailami sa uskutoční v danej spojenej kategórií. Taktiež body za dané kolo sa prideľuje za túto spoločnú kategóriu.

Nebude sa používať zlučovanie podobných divízií lukov (napr. TRRB s BB , HU s CU apod.). Nebude sa používať zlučovanie mužov so ženami.

Ubytovanie:

Chata Sabinka – www.chata-sabinka.sk

Iné:

Bufet v Chate Sabinka. 

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D Antidopingová agentúra
Máme členov v
World Archery European archery association 3D Slovenský lukostrelecký zväz
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba