SLOVENSKÝ POHÁR SLA 3D 2018 - 6.kolo
04.08.2018 - 04.08.2018 Spišské Vlachy

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 02.08.2018 - 23:55, online odhlásenie je možné len do 03.08.2018 - 23:55
Na súťaž je obmedzený maximálny počet súťažiacich na 180

Organizátor:

SLK Spišské Vlachy
Organizátor - Peter Michlík, 0915370669, pemi27@gmail.com
Riaditeľ súťaže - Peter Michlík
Hlavný rozhodca - Tomáš Michlík

Adresa:

rekreačná oblasť ZAHURA Okolie 586/51, 053 61 Spišské Vlachy, Spišské Vlachy, Slovensko

Mapa:

GPS: 48.926445, 20.807456


Otvoriť mapu

Pravidlá:

Súťažné pravidlá: strieľa sa dľa pravidiel HDH IAA s národnými úpravami SLA3D.
(viď: http://archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia)

Počet terčov: 28 alebo 30 alebo 32  (podľa počtu prihlásených a možností organizátora)
 
Počet výstrelov na terč: 1, pri výstrele je potrebný dotyk strelca o kolík, strieľa sa po jednom strelcovi, maximálny čas na výstrel: 90 sekúnd

Bodovanie výstrelov: 11, 10, 8, 5, 0 (stačí aj dotyk čiary na zapísanie vyššej bodovej hodnoty). Pri zapisovaní do bodovačky je povinné priebežne spočítavať body. Zapisuje sa do dvoch bodovačiek druhým a tretím členom skupiny.

Skupiny: Maximálny odporúčaný počet strelcov v skupine je 6; skupiny budú vopred pripravené organizátorom, pričom sa prihliada na výkonnosť lukostrelcov a priebežné poradie v Slovenskom pohári SLA3D. Pre hladký priebeh súťaže sú povolení maximálne štyria strelci (CU, HU, CRB) v jednej skupine.

Skupiny lukostrelcov určené organizátorom sú záväzné a nemenné. Svojvoľná zmena skupiny bude znamenať diskvalifikáciu súťažiaceho.

Vo vekových kategóriach je rozhodujúci vek k 1.1.2019. Je možné strieľať vo vyššej vekovej kategórií (napr. dieťa v kadetoch, kadeti a veteráni v dospelých). Všetky kolá je potrebné strieľať v jednej vekovej kategórií, inak sa body nebudú započítavať.

Deti:
Deti sa môžu zúčastniť súťaže len v sprievode rodiča alebo ním poverenej dospelej osoby.

Fair Play: Pri registrácii prebehne základná kontrola náradia hlavným rozhodcom v zmysle platných pravidiel. Na registráciu je potrebné prísť s kompletnou súťažnou výbavou.

Bezpečnosť: Za užívanie alkoholu pred súťažou a počas súťaže je okamžitá bezpodmienečná diskvalifikácia. Bezpečnostné pravidlá na trati sú povinné doržiavať aj sprevádzajúce osoby.

Účastníci súťaže v kamuflážnom oblečení musia mať na sebe prvky s vysokou viditeľnosťou (napr. reflexná vesta).

Všetci štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať pokyny organizátora.

--------------------------------------------------------------

Celkové hodnotenie Slovenského pohára SLA3D 2019:
Slovenský pohár má v roku 2019 8 kôl vrátane finálového kola. Pre celkové hodnotenie je potrebná účasť aspoň na štyroch súťažiach. Do celkového hodnotenia SP sa započítavajú body za 4 najlepšie umiestnenia. V prípade rovnosti bodov je ďalším kritériom vyhodnotenia priemer na šíp z týchto štyroch najlepších umiestnení.

Bodovanie do celkového hodnotenia SP: 
1.miesto: 30 bodov
2.miesto: 25 bodov
3.miesto: 21 bodov
4.miesto: 18 bodov
5.miesto: 15 bodov
6.miesto: 12 bodov
7.miesto: 9 bodov
8.miesto: 6 bodov
9.miesto: 3 body
10.miesto: 1 bod

Vo všetkých vekových kategóriach a divíziach lukov budú prví traja z celkového hodnotenia na finálovom kole vyhodnotení pohármi.

Seniori a veteráni, ktorí boli počas niektorých vyhodnocovaní pre malý počet účastníkov v zlúčenej skupine, vo finále Slovenského pohára sa vyhodnotia pohárom celkového víťaza Slovenského pohára SLA 3D 2019 samostatne bez ohľadu na počet zúčastnených.


---------------------------------------------------------------------------------------------

Na súťažiach Slovenského pohára SLA 3D bude prítomný hlavný rozhodca delegovaný SLA 3D.

Súťaží Slovenského pohára SLA 3D sa môžu zúčastniť iba členovia SLA 3D s platnými licenciami, prípadne zahraniční lukostrelci, ktorí sú členmi partnerskej organizácie SLA 3D (napr. Česká 3D Lukostřelba).

Pretekár sa môže zo súťaže odhlásiť najneskôr do dátumu a času uvedeného v propozíciach súťaže. Pokiaľ sa tak nestane, je súťažiaci povinný uhradiť organizátorovi výšku stravnej jednotky, ak ho o to požiada. 

Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB, CB

Vekové kategórie:

Deti, Kadet, Senior, Veterán

Štartovné:

Deti, kadeti:         10 EUR

Dospelí, veteráni:  15 EUR

V cene štartovného je obed (polievka + hlavné jedlo).

Obed pre doprovod v cene 5 EUR.


V prípade, že nemáte záujem o jedlo, tak zľava na štartovnom je vo výške - 3 EUR. Nezáujem o stravu nahlásite pri prihlasovaní tak, že do kolónky "Počet obedov pre sprevádzajúce osoby" vypíšete záporné číslo: -1

Program:

Registrácia:    8:00 – 9:30 hod.

Tréning:          8:30 – 9:30 hod.

Zahájenie a rozdelenie do skupín: 9:45 - 10:00 hod.

Štart súťaže:  10:15 hod.

Obed:              14:00 hod.

 Vyhodnotenie:  15:00 hod.

Ocenenie:

Oceňuje sa medailami, ocenení sú prví traja v každej divízii luku a vekovej kategórii  podľa pohlavia. 


Vo vekovej kategórií detí a kadetov sa vyhodnocuje bez ohľadu na počet súťažiacich.
Vo vekovej kategórií veteránov a seniorov - ak budú zúčastnení na súťaži iba dvaja alebo jeden súťažiaci vo vekovej kategórií veteránov alebo seniorov, tak v takomto prípade organizátor spája kategóriu veteránov a dospleých v rovnakej divízií lukov a rovnakom pohlaví do jednej spoločnej kategórie seniori. Ocenenie medailami sa uskutoční v danej spojenej kategórií. Taktiež body za dané kolo sa prideľuje za túto spoločnú kategóriu.

Nebude sa používať zlučovanie podobných divízií lukov (napr. TRRB s BB , HU s CU apod.). Nebude sa používať zlučovanie mužov so ženami.

Ubytovanie:

Chata Sabinka, penzióny a ubytovne v okolí.


Iné:

Bufet chata Sabinka

Hlavný partner SLA3D:
Odporúčame:


Sme členmi
European archery association 3D Antidopingová agentúra
Máme členov v
World Archery European archery association 3D Slovenský lukostrelecký zväz
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba