Južná 5-ka 2019 - 5.kolo
08.09.2019 - 08.09.2019 Dvory nad Žitavou

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 06.09.2019 - 23:55, online odhlásenie je možné len do 06.09.2019 - 23:55
Na súťaž je obmedzený maximálny počet súťažiacich na 230

Organizátor:


Organizátor - František Kondicz, Géza Dósa 0918 899995 – Frantšek Kondicz 0905 340163 – Géza Dósa info@konfer.net
Riaditeľ súťaže - František Kondicz
Hlavný rozhodca - Attila Száraz

Adresa:

Dvory nad Žitavou, okolie Kálvárie

Mapa:

GPS: 47.99297, 18.25136


Otvoriť mapu

Pravidlá:

1.           Vekové kategórie:

Deti do 12 rokov (rok nar. 2006 a ml.), Odmenení budú všetci účastníci tejto vekovej kategórie

Kadet 13-17 rokov (nar. 2001 – 2005)

Senior (dospelí) 18 - 49 rokov

Veterán 50+ (podľa SLA3D)


2.           Rozdelenie do skupín je svojvoľné pri registrácii, ale organizátor má právo podľa zváženia prerozdelovať skupiny. Pre objektívnosť súťaže prví traja rôznych divízií (podľa priebežných výsledkov) sa zadelia do skupiny spolu.  Dospelý strelec môže robiť doprovod maximálne trom deťom.


3.           Skupina zvolí vedúceho skupiny ktorý má za úlohu vyplňovanie bodovačiek. Bodovačky treba vyplňiť presne a čitateľne a to všetky údaje (meno, kategória, divízia, pohlavie, číslo skupiny). Chybne alebo neúplne vyplnené bodovačky nebudú zaradené do vyhodnotenia. Po ukončení súťaže vedúci spočíta body a dá prekontrolovať strelcovi. Strelec so svojim podpisom preberie zodpovednosť za správnosť počtov. Strelec za úplne vyplnenú bodovačku dostane lístok na obed.


4.           Trať pozostáva z 28 3D terčov, v prípade väčšieho počtu účastníkov organizátor doplní trať o ďalšie 3D terče podľa potreby. Malé zvieratá budú vyložené po dve, pričom sa strieľa do jedného oba šípy. Strelec stojaci vľavo od kolíka do ľavého, vpravo do pravého. Inak sa počíta strela ako 0 bodov. Je neprípustné počas súťaže strieľať na terče ďalší šíp! Takýto súťažiaci môže byť organizátorom preteku diskvalifikovaný.


5.           Na značenie miesta streľby sa používajú kolíky troch farieb: biely, modrý a červený. Vzdialenosti kolíkov a poloha strelca podľa divízií a ketegórií:

Biely kolík (min. 5m – max. 15m)

                                       Deti (klasický luk)

Modrý kolík (min. 5m – max. 30m)

                                       Deti kladkové luky, OL                               

                                       Kadeti – BB, TRRB, TRLB, PBHB

                                       Seniori – BB, TRRB, TRLB, PBHB

                                       Veteráni – BB, TRRB, TRLB, PBHB

Červený kolík (min. 10m – max. 50m)

                                       Kadeti – OL, CU, HU, CRB

                                       Seniori – OL, CU, HU, CRB

                                       Veteráni – OL, CU, HU, CRB


POZOR ZMENA!!!

6.           Divízie: CU, HU, CRB, OL (strielajúci od červeného kolíka) strielajú jeden šíp na každý terč. Divízie: BB, TRLB, TRRB, PBHB a deti s kladkovým lukom (strielajúci od modrého a bieleho kolíka) strielajú 2 šípy na každý terč, oba majú rovnakú hodnotu (11, 10, 8, 5, 0). Od jedného kolíka strieľajú vždy dvaja súťažiaci naraz. Postoj pri kolíku – do 1m vľavo, vpravo a dozadu. Súťažiaci sa nemusí kolíka dotýkať, nesmie však stáť pred kolíkom. Strieľa sa od červeného kolíka postupne k terču.


7.           Vyhľadávanie šípov a fotografovanie je povolené len v prípade, pokiaľ  to nezdržuje ďalšiu skupinu. Nájdené cudzie šípy je potrebné odovzdať po preteku organizátorovi preteku.


8.           Pred pretekom a počas neho sa zakazuje konzumácia alkoholu, pri podozrení organizátor preverí strelca a ak zistí, že je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, okamžite ho diskvalifikuje z preteku bez nároku na vrátenie štartovného. (podľa SLA3D)


9.           Každé kolo sa vyhodnocuje zvlášť a hodnotí sa dosiahnutými bodmi za umiestnenie: 1.miesto – 25 bodov, 2.miesto – 20 bodov, 3.miesto – 16 bodov, 4.miesto – 13 bodov, 5.miesto – 10 bodov, 6.miesto – 8 bodov, 7.miesto – 6 bodov, 8.miesto – 4 bodov, 9.miesto – 2 body, 10.miesto – 1 bod.

V každom kole pre prvých troch v každej kategórii patrí medaila a diplom. V kategóriách s viac ako piatimi strelcami sa udeľuje aj pohár pre víťaza. Budú vyhodnotené a odmenené všetky deti. Organizátor jednotlivých kôl môže zlúčiť podobné divízie lukov, keď v danej divízii je málo prihlásených, avšak to nemá vplyv na celkové vyhodnotenie, kde budú všetky divízie vyhodnotené zvlášť.


10.         Strelec, ktorý sa zúčastní minimálne štyroch (4) kôl JUH5, postupuje do finále. Počítajú sa štyri (4) najlepšie výsledky. Pri rovnosti bodov rozhoduje piate a  a šieste kolo alebo priemer bodov na šíp. Celkové vyhodnotenie súťaže „Majster južnej päťky“ bude po vyhodnotení šiesteho (finálového) kola. Ocenenie (trofeje a diplom) dostanú prví traja v kategóriách s minimálne tromi súťažiacimi. Budú ocenení aj súťažiaci, ktorí sa zúčastnili všetkých šiestich kôl.


 11.         Bodovacie lístky zo všetkých pretekov Južnej 5-ky budú na finálovom preteku zlosované o nákupné poukazy sponzora seriálu do predajne Luk a šíp.

Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB

Vekové kategórie:

Deti, Kadet, Senior, Veterán

Štartovné:

Deti: 4,-eur

Kadet: 8,-eur

Senior, Veterán: 13,-eur

V cene štartovného je obed.

 Súťažiaci, ktorí sa nezaregistrovali na súťaž do piatka do 24.00 hod. v týždeň preteku (koniec registrácie), nebudú mať v cene štartovného zabezpečený obed.

Program:

Registrácia: 8.00 – 9.30

Zahájenie: 9.30 – 10.00

Štart súťaže: 10.00

Obed: od 14.00

 Vyhodnotenie: 16.00

Ocenenie:

V každom kole pre prvých troch v každej kategórii patrí medaila a diplom. V kategóriách s viac ako piatimi strelcami sa udeľuje aj pohár pre víťaza. Budú vyhodnotené a odmenené všetky deti.

Ubytovanie:

Iné:

na mieste súťaže bude prístupný bufet
Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D Antidopingová agentúra
Máme členov v
World Archery European archery association 3D Slovenský lukostrelecký zväz
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba