3D West Cup 2020
17.10.2020 - 17.10.2020 Trnovec nad Váhom

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 16.10.2020 - 11:55, online odhlásenie je možné len do 16.10.2020 - 11:55
Na súťaž je obmedzený maximálny počet súťažiacich na 195

Organizátor:

LK Hubert Arrows
Riaditeľ súťaže - Dana Horváthová

Adresa:

Trnovec nad Váhom, Slovensko, Poľovnícka chata

Mapa:

GPS: 48.146834, 17.927093499999955


Otvoriť mapu

Pravidlá:

Súťažné pravidlá: strieľa sa dľa pravidiel World Archery
(oproti pravidlám WA sú pridané divízie lukov: OL, PBHB, HU).

Počet terčov:  minimálne 24, max. 30 (podľa počtu účastníkov).

Počet výstrelov na terč: 2, 

Postavenie strelcov pri kolíku:  Strieľa sa vo dvojiciach, obaja strelci musia byť postavení za streleckou líniou. Postavenie pravého strelca je v štvrťkruhu max. 1 meter napravo od kolíka a max. 1 meter za kolíkom. Postavenie ľavého strelca je v štvrťkruhu max. 1 meter vľavo od kolíka a max. 1 meter za kolíkom. 

Bodovanie výstrelov: 11, 10, 8, 5, 0 (stačí aj dotyk čiary na zapísanie vyššej bodovej hodnoty). Pri zapisovaní do bodovačky je povinné priebežne spočítavať body.Bude použitá jedna bodovačka v skupine.

Skupiny: Maximálny počet strelcov v skupine je 6; V jednej skupine nemôžu byť iba osoby z jedného klubu! Ak si klub nepripraví skupiny vopred, tak bude organizátorom poverený človek, ktorý bude pri papieri, kde sa zapisujú skupiny a ON bude zapisovať do skupín. Nie ľudia sami.

V jednej skupine sa môžu pre hladký priebeh súťaže prihlásiť maximálne 4 strelci (HU, CU, CRB). Pri tvorbe skupín sa odporúča zohľadniť menej pohyblivých ľudí, a nechať skupiny prvú a poslednú pre takýchto lukostrelcov, avšak iba pre nich, a nie celú rodinu, či doprovod.


Vo vekových kategóriach je rozhodujúci vek k 1.1.2019. Je možné strieľať vo vyššej vekovej kategórií (napr. dieťa v kadetoch, kadeti a veteráni v dospelých). Všetky kolá je potrebné strieľať v jednej vekovej kategórií, inak sa body nebudú započítavať.

V skupinách nemôžu byť iba osoby z jedného klubu.


Licencie: Súťažná séria 3D West Cup je otvorenou súťažnou sériou pre licencovaných strelcov, ako aj pre súťažiacich bez licencie. Súťažiaci zo zahraničia majú povolené štartovať bez obmedzení. 

Deti: Deti sa môžu zúčastniť súťaže len v sprievode rodiča alebo ním poverenej dospelej osoby.

Fair Play:  Pri registrácii prebehne základná kontrola náradia v zmysle platných pravidiel. Na registráciu je potrebné prísť s kompletnou súťažnou výbavou.

Bezpečnosť: Za užívanie alkoholu pred súťažou a počas súťaže je okamžitá bezpodmienečná diskvalifikácia. Bezpečnostné pravidlá na trati sú povinné dodržiavať aj sprevádzajúce osoby.

Účastníci súťaže v kamuflážnom oblečení musia mať na sebe prvky s vysokou viditeľnosťou (napr. reflexná vesta).

Všetci štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať pokyny organizátora.

--------------------------------------------------------------

Celkové hodnotenie 3D West Cupu:

3D West Cup mal mať v roku 2020 7 kôl, väčšina sa musela pre korona - opatrenia zrušiť. Preto 3D West Cup nebude v tomto roku výnimočne vyhodnotený celkovo, pôjde iba o jednotlivé súťaže samostatne vyhodnocované. 


Riaditeľ celej súťažnej série 3D West Cup: Ing. Peter Málek, peter@ malek.sk, 0944 644533


Súťaž sa koná pod záštitou Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D a je organizovaná podľa jej bezpečnostných , športových a organizačných štandardov.Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, BB, PBHB

Vekové kategórie:

Deti, Kadet, Senior, Veterán

Štartovné:

Deti:         10 EUR

Kadeti:     10 EUR

Dospelí, veteráni:  15 EUR

V cene štartovného je obed.

Obed pre doprovod v cene 5 EUR.

V prípade, že nemáte záujem o jedlo, tak zľava na štartovnom je vo výške - 3 EUR. Nezáujem o stravu nahlásite pri prihlasovaní tak, že do kolónky "Počet obedov pre sprevádzajúce osoby" vypíšete záporné číslo: -1


Súťažiaci, ktorí sa nezaregistrovali a prídu na súťaž bez registrácie, nebudú mať v cene štartovného zabezpečený obed.

Program:

Registrácia:     8:00 – 9:30 hod.

Tréning:          8:30 – 9:30 hod.

Zahájenie a rozdelenie do skupín: 9:45 - 10:00 hod.

Štart súťaže:    10:15 hod.

Obed:              13:30 hod.

Vyhodnotenie: 15:00 hod.

Ocenenie:

Deti, Kadeti:  Oceňujú sa medailou prví traja bez ohľadu na počet súťažiacich.

Dospelí, Veteráni: Oceňujú sa medailou prví traja bez ohľadu na počet súťažiacich. 

Ubytovanie:

Iné:

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D Antidopingová agentúra
Máme členov v
World Archery European archery association 3D Slovenský lukostrelecký zväz
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba