3D West Cup 2019 - 5.kolo
21.09.2019 - 21.09.2019 Malinovo

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 19.09.2019 - 23:55, online odhlásenie je možné len do 19.09.2019 - 23:55

Organizátor:

Lukostrelecký klub Malinovo
Organizátor - Mgr. Lenka Doležalová, 0904835533, lenkad1@gmail.com
Riaditeľ súťaže - Cyril Križan
Hlavný rozhodca - Jozef Doležal

Adresa:

Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku, Bratislavská 44, Malinovo

Mapa:

GPS: 48.151351769, 17.2918715


Otvoriť mapu

Pravidlá:

Súťažné pravidlá: strieľa sa dľa pravidiel World Archery
(oproti pravidlám WA sú pridané divízie lukov: OL, PBHB, HU).

Počet terčov:  minimálne 24, max. 30 (podľa počtu účastníkov).

Počet výstrelov na terč: 2, 

Postavenie strelcov pri kolíku:  Strieľa sa vo dvojiciach, obaja strelci musia byť postavení za streleckou líniou. Postavenie pravého strelca je v štvrťkruhu max. 1 meter napravo od kolíka a max. 1 meter za kolíkom. Postavenie ľavého strelca je v štvrťkruhu max. 1 meter vľavo od kolíka a max. 1 meter za kolíkom. 

Bodovanie výstrelov: 11, 10, 8, 5, 0 (stačí aj dotyk čiary na zapísanie vyššej bodovej hodnoty). Pri zapisovaní do bodovačky je povinné priebežne spočítavať body.Bude použitá jedna bodovačka v skupine.

Skupiny: Maximálny počet strelcov v skupine je 6; V jednej skupine nemôžu byť iba osoby z jedného klubu! Ak si klub nepripraví skupiny vopred, tak bude organizátorom poverený človek, ktorý bude pri papieri, kde sa zapisujú skupiny a ON bude zapisovať do skupín. Nie ľudia sami.

V jednej skupine sa môžu pre hladký priebeh súťaže prihlásiť maximálne 4 strelci (HU, CU, CRB). Pri tvorbe skupín sa odporúča zohľadniť menej pohyblivých ľudí, a nechať skupiny prvú a poslednú pre takýchto lukostrelcov, avšak iba pre nich, a nie celú rodinu, či doprovod.


Vo vekových kategóriach je rozhodujúci vek k 1.1.2019. Je možné strieľať vo vyššej vekovej kategórií (napr. dieťa v kadetoch, kadeti a veteráni v dospelých). Všetky kolá je potrebné strieľať v jednej vekovej kategórií, inak sa body nebudú započítavať.

Deti:
Deti sa môžu zúčastniť súťaže len v sprievode rodiča alebo ním poverenej dospelej osoby.

Fair Play:  Pri registrácii prebehne základná kontrola náradia v zmysle platných pravidiel. Na registráciu je potrebné prísť s kompletnou súťažnou výbavou.

Bezpečnosť: Za užívanie alkoholu pred súťažou a počas súťaže je okamžitá bezpodmienečná diskvalifikácia. Bezpečnostné pravidlá na trati sú povinné doržiavať aj sprevádzajúce osoby.

Účastníci súťaže v kamuflážnom oblečení musia mať na sebe prvky s vysokou viditeľnosťou (napr. reflexná vesta).

Všetci štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať pokyny organizátora.

--------------------------------------------------------------

Bodovanie do celkového hodnotenia:
1.miesto: 30 bodov
2.miesto: 25 bodov
3.miesto: 21 bodov
4.miesto: 18 bodov
5.miesto: 15 bodov
6.miesto: 12 bodov
7.miesto: 9 bodov
8.miesto: 6 bodov
9.miesto: 3 body
10.miesto: 1 bod

--------------------------------------------------------------

Celkové hodnotenie 3D West Cupu:

3D West Cup má v roku 2019 6 kôl. Pre celkové hodnotenie je potrebná účasť aspoň na troch súťažiach. Do celkového hodnotenia 3D West Cupu sa započítavajú body za 3 najlepšie umiestnenia. V prípade rovnosti bodov je ďalším kritériom vyhodnotenia priemer na šíp z troch najlepších umiestnení.

Prví traja z celkového hodnotenia budú na finálovom kole vyhodnotení pohármi alebo inými pamätnými plaketami.

Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, BB, PBHB

Vekové kategórie:

Deti, Kadet, Senior, Veterán

Štartovné:

Deti:          5 EUR

Kadeti:     10 EUR

Dospelí, veteráni:  15 EUR

V cene štartovného je obed.

Obed pre doprovod v cene 5 EUR.

V prípade, že nemáte záujem o jedlo, tak zľava na štartovnom je vo výške - 3 EUR. Nezáujem o stravu nahlásite pri prihlasovaní tak, že do kolónky "Počet obedov pre sprevádzajúce osoby" vypíšete záporné číslo: -1


Súťažiaci, ktorí sa nezaregistrovali na súťaž a prídu na súťaž bez registrácie, nebudú mať v cene štartovného zabezpečený obed.

Program:

Registrácia:    8:00 – 9:30 hod.

Tréning:          8:30 – 9:30 hod.

Zahájenie a rozdelenie do skupín: 9:45 - 10:00 hod.

Štart súťaže:  10:15 hod.

Obed:              13:30 hod.

Vyhodnotenie:  15:00 hod.

Ocenenie:

Deti, Kadeti:  Oceňujú sa medailou prví traja bez ohľadu na počet súťažiacich.

Dospelí, Veteráni: Oceňujú sa medailou prví traja bez ohľadu na počet súťažiacich. 

Ubytovanie:

Iné:

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D Antidopingová agentúra
Máme členov v
World Archery European archery association 3D Slovenský lukostrelecký zväz
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba