SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Prihlásiť sa
Hlavný partner SLA3D:

Slovenská lukostrelecká asociácia 3D týmto zverejňuje údaje o priebežnom zverejňovaní prijatia a použitia dotácie v roku 2020. PRÍJMY na osobitný účet: 

Dátum:                            suma:
xx.07.2020                      23776,- EUR


VÝDAVKY: 

Dátum úhrady: účel:  číslo externého  účtovného dokladu:  Názov dodávateľa:  IČO dodávateľa: Uhradená suma v eur: 
1.7.2020 nákup terčov 45645454 skúška 45698745          4 000,00 €


SPOLU:


Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D Antidopingová agentúra
Máme členov v
World Archery European archery association 3D Slovenský lukostrelecký zväz
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba