SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Prihlásiť sa
Hlavný partner SLA3D:

Slovenská lukostrelecká asociácia 3D týmto zverejňuje údaje o priebežnom zverejňovaní prijatia a použitia dotácie v roku 2020. PRÍJMY na osobitný účet: 

Dátum:                            suma:                                 Účel:
04.08.2020                      12776,- EUR                      dotácia na rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa Zákona o športe
04.08.2020                      11000,- EUR                      finačné odmeny športovcom za výsledky dosiahnuté v roku 2019

SPOLU:                           23776,- EUR


POUŽITIE DOTÁCIE: 

Dátum poslednej aktualizácie:  21.9.2020
Dátum úhrady: Názov dodávateľa:  číslo externého  účtovného dokladu:  účel:  IČO dodávateľa: Uhradená suma v eur: 
4.8.2020 TIUS s.r.o. 20200454 Nakup 3D tercov pre SLA 3D 50346687                      4 040,00 €
4.8.2020 TIUS s.r.o. 20200455 Nákup terčovníc ako materiálnej podpory klubov s mládežou a organizátorovi MSR 2020 50346687                         994,00 €
18.8.2020 Kajma Ladislav Zmluva s Ministerstvom školstva finančná odmena športovca za dosiahnuté výsledky v roku 2019
                     1 250,00 €
18.8.2020 Darazs Ladislav Zmluva s Ministerstvom školstva finančná odmena športovca za dosiahnuté výsledky v roku 2019
                     1 500,00 €
18.8.2020 Kiss Ladislav Zmluva s Ministerstvom školstva finančná odmena športovca za dosiahnuté výsledky v roku 2019
                     1 000,00 €
18.8.2020 Málek Peter Zmluva s Ministerstvom školstva finančná odmena športovca za dosiahnuté výsledky v roku 2019
                     1 250,00 €
18.8.2020 Kun Benjamín Zmluva s Ministerstvom školstva finančná odmena športovca za dosiahnuté výsledky v roku 2019
                     1 250,00 €
18.8.2020 Králik Ľubomír Zmluva s Ministerstvom školstva finančná odmena športovca za dosiahnuté výsledky v roku 2019
                     2 000,00 €
18.8.2020 Chudík Marián Zmluva s Ministerstvom školstva finančná odmena športovca za dosiahnuté výsledky v roku 2019
                     1 250,00 €
18.8.2020 Krasňanská Monika Zmluva s Ministerstvom školstva finančná odmena športovca za dosiahnuté výsledky v roku 2019
                     1 500,00 €
31.8.2020 Mgr. art. Rastislav Celed'a - progres reklama 20200324 Nákup výsledkovej finálovej tabule na MSR 37036106                         333,90 €
31.8.2020 BELLIFER s. r. o. 2 020 047 Nákup reflexných viest pre organizátorov súťaží a propagačného letáku SLA 3D 52 279 383                         715,92 €
31.8.2020 VEGA-TAKÁČ, s.r.o. 2020096 Nákup odmien pre športovcov - medaile na 1.halová MSR v 3D lukostreľbe  44550359                         500,00 €
11.9.2020 TIUS s.r.o. 20200554 Športový materiál pre najlepších športovcov - športové náradie 50346687                      1 799,00 €
21.9.2020 BELLIFER s. r. o. 20200153 Nákup vecných cien pre športovcov - poháre na MSR a SP SLA 3D 52 279 383                      2 860,00 €


VYČERPANÉ SPOLU:          22 242,82 €
ZOSTÁVA DOČERPAŤ:             1 533,18 €
Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D Antidopingová agentúra
Máme členov v
World Archery European archery association 3D Slovenský lukostrelecký zväz
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba